Het team


 
Op onze basisschool hebben wij een gezellig team met zo'n 20 leerkrachten.

Ons team is, zoals op elke basisschool, op te splitsen in onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Elke bouw heeft een bouwcoördinator. De meeste beslissingen worden in het team op de bouwvergadering genomen. De meeste leerkrachten zijn ook op een bepaald vakgebied gespecialiseerd.
 
Naast de groepsleerkrachten kent onze school de Intern Begeleiders (1-2 en 3-8). Die coördineren in overleg met de directeur alle activiteiten die betrekking hebben op de zorg voor kinderen. Het coachen van leerkrachten op het gebied van leerlingenzorg is een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. De IB'ers werken nauw samen met de gedragscoördinator (meester De Heer). 

De gedragscoördinator voert gesprekken met leerlingen en leerkrachten over gedrag, met als instelling om negatief (groeps)gedrag om te buigen en te voorkomen. 

De lerarenondersteuner en de onderwijsassistente assisteren de groepsleerkrachten bij het geven van onderwijs. Ook begeleiden ze de zorg- en de rugzakleerlingen.

De ICT-coördinator coördineert in overleg met de directeur alle activiteiten die betrekking hebben op het gebruik van ICT-hulpmiddelen in de school.

Een hecht team!