Lesvormen
Op onze school krijgen leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd ongeveer dezelfde leerstof. In de onderbouw ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn en op het ontwikkelen van (voorbereidend) taal, lezen en rekenen. In de groepen 3, 4 en 5 ligt het accent op het nauwkeurige aanleren van lezen, schrijven, taal en rekenen. In de bovenbouw komen ook de zaakvakken zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde aan bod. Daarnaast wordt er aan elke groep Engels en bewegingsonderwijs gegeven. Ook creatieve vakken, zoals muziek, tekenen en handvaardigheid worden aangeboden. Zo werken we aan de ontwikkeling van hoofd, hart en handen!
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software