Verlof aanvragen
In de schoolgids is opgenomen voor welke bijzondere omstandigheden er verlof aangevraagd kan worden. Door middel van het onderstaande formulier kunt u een verlofaanvraag indienen.
Van de directie of stafmedewerker ontvangt u daarna een terugkoppeling of het verlof wel of niet wordt toegekend.
Naam leerling
Groep leerling
Verlof periode
t/m
Reden voor verlof
E-mailadres
Opmerkingen/bijzonderheden
Verlof aanvragen
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software