Erkende opleidingsschool
Onze school is een erkende opleidingsschool voor studenten van Driestar Educatief. Dit betekent dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar staan. Binnen de school zijn opgeleide begeleiders, mentoren en (VELON-gecertificeerde) schoolopleiders aanwezig die studenten en (aanstaande) leerkrachten begeleiden in de praktijk. Naast dat we een opleidingsschool zijn voor alle studenten, zijn we ook gespecialiseerd in het begeleiden van SAM-studenten. Als opleidingsschool blijven we ontwikkelen om goed op te leiden.
Klik hier voor meer informatie over 'Samen in ontwikkeling'.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software