Informatie voor Ouders
Omdat het belangrijk is dat de opvoeding op school en thuis parallel loopt, wordt van de ouders verwacht dat ze een identiteitsverklaring ondertekenen.

Rond de herfstvakantie en na het eerste rapport is er een contactmiddag en avond. Daarnaast is er in april een contactmiddag en avond waarbij de ouders telefonisch met de leerkracht in gesprek gaan.
Aan het begin van het schooljaar krijgt elk gezin een schoolgids. Aan het einde van het schooljaar ontvangt elk gezin een fotoschoolkrant.
Aan het einde van elke maand wordt er een ouderbrief gestuurd. Elk jaar is er een ouderavond.
Een tot twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee. Onderwijskundige rapporten zijn op school voor de betreffende ouders ter inzage.

Veel ouders zijn op vrijwillige basis bij de school betrokken. Zo wordt er geholpen bij lezen, het uitlenen van boeken, verkeersonderwijs, excursies, schoolreizen etc.

Voor ouders is er de mogelijkheid om lid of donateur te worden van de schoolvereniging. De procedure daarvoor is te vinden in de schoolgids.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software