Informatie voor Ouders
Omdat het belangrijk is dat de opvoeding op school en thuis parallel loopt, wordt van de ouders verwacht dat ze een identiteitsverklaring ondertekenen.
Aan het begin van het schooljaar en rond het eerste rapport zijn er contactavonden. Leerkrachten komen ook graag een keer thuis op bezoek.
Aan het einde van de maand ontvangen de ouders een nieuwsbrief. 
Veel ouders zijn op vrijwillige basis bij de school betrokken. Zo wordt er geholpen bij lezen, het uitlenen van boeken, verkeersonderwijs, excursies, schoolreizen etc.
Voor ouders is er de mogelijkheid om lid te worden van de schoolvereniging. De procedure daarvoor is te vinden in de schoolgids.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software