Schoolgids en schoolplan
U vindt hier onze schoolgids van schooljaar 2023-2024. 
I.v.m. privacywetgeving ontbreekt in deze digitale versie het hoofdstuk met persoonsgegevens van onder andere de bestuursleden en de personeelsleden. Die persoonsgegevens staan wel in de papieren versie, die papieren versie van de schoolgids wordt verstrekt aan de ouders en andere direct betrokkenen van onze school. 

In schooljaar 2022-2023 hebben we als team nagedacht over de vraag waar de school voor staat en voor gaat. Dus over de missie en de visie. Hierbij heeft het team zich laten voeden door input van leerlingen, ouders en collega’s. Namens het toezichthoudend bestuur heeft de voorzitter de hoofdlijnen vanuit het Strategisch Beleidsplan gepresenteerd.
Op grond van deze input is door het team nagedacht over de schoolontwikkeling voor de komende jaren. Wat is er, kijkend naar de missie van de school, de huidige situatie en de ontwikkelingen die op ons af komen, nodig om dichter bij de missie van de school te komen? Dit is samengevat weergegeven in de grote ontwikkeldoelen zoals beschreven in ons schoolplan 2023-2027.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software