Bijzondere activiteiten
Hieronder vindt u de planning van bijzondere activiteiten in schooljaar 2022-2023:
 
Evenement Datum
Introductieavond luistergesprekken 01-09-2022
Schoolfotograaf 05-09-2022
Actie Schreeuw om Leven (groep 7/8) 15-10-2022 t/m 21-10-2022
Herdenking Hervormingsdag groep 6-8 21-10-2022
Kerstviering alle groepen 23-12-2022
Contactavond rapport 1 07-02-2023
Actie voor Ontmoeting (groep 3/4) 20-02-2023 t/m 24-02-2023
Ouderavond 13-04-2023
Koningsspelen 21-04-2023
Schoolreis gr. 3-4 02-06-2023
Schoolreis gr. 5-6 08-06-2023
Schoolreis gr. 7-8 09-06-2023
Afscheid groep 8 04-07-2023
Schoonmaakavond 05-07-2023
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software