Grondslag en identiteit
Onze school is een reformatorische basisschool. Het uitgangspunt voor ons onderwijs wordt gevormd door de Bijbel met de Drie Formulieren van Enigheid. In ons onderwijs komt steeds naar voren dat wij niet alleen een leven hier op aarde hebben, maar dat wij voor de eeuwigheid geschapen zijn. Wij moeten met God verzoend worden. Daarnaast zijn wij verplicht Hem in alles te eren. Wij hebben de taak om ontvangen talenten steeds verder te ontwikkelen en die te besteden tot Gods eer en ten nutte van onze naasten. In alle facetten van het onderwijs staat de Bijbel centraal. In ons onderwijs laten we ons leiden door onze vijf kernwaarden: bezieling, dienstbaarheid, ontwikkeling, relatie en verantwoordelijkheid. Onze slogan is: Voorbereid op reis!  
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software