Regel van de week
Op onze school werken we met een regel van de week. Dat is een regel waar we schoolbreed één of meerdere weken extra aandacht aan besteden. De regels zijn indien mogelijk gekoppeld aan één van onze kernwaarden: relatie, dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en bezieling. Een overzicht met alle gedragsregels kunt u hier vinden. 

Momenteel is onze regel 'Ik let op de veiligheid van mezelf en de ander'.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software