Protocollen
De protocollen met betrekking tot kindermishandeling, echtscheiding, overlijden, pesten en meerbegaafdheid zijn op school bij de directeur of intern begeleider in te zien. Ook is het mogelijk om deze documenten via de mail te verkrijgen.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software