ANBI-status
Onze school gaat uit van de vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Leerdam. Deze vereniging beschikt sinds 1 januari 2008 over de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen welke door de Belastingdienst worden aangemerkt als instellingen welke het algemeen belang dienen.
Wanneer u meer wilt weten over de in het kader van de ANBI-beschikking openbaar te maken gegevens, kunt u het volgende document raadplegen: Standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software