Aanmelden leerling
Ouders die een kind (of meerdere kinderen) willen aanmelden als leerling(en) van onze school, kunnen hieronder hun gegevens doorgeven. Vervolgens krijgt u de inschrijfdocumenten toegestuurd.
Ouders die voor de eerste keer een kind aanmelden op onze school, worden nadat de inschrijfdocumenten door hen geretourneerd zijn, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op school.  
We stellen het op prijs als nieuwe kleuters tijdig aangemeld worden. Graag ontvangen we de aanmelding als het kind 2,5 jaar oud is. Voor verdere afspraken met betrekking tot de aanmelding verwijzen wij u naar de schoolgids.
Naam leerling
Geboortedatum leerling
Adres (straat + huisnummer)
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Opmerkingen/bijzonderheden
Aanmelden
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software