English: Let's do it!

 

Bij ons op school wordt er veel aan Engels gedaan. In groep 1 tot 8 wordt Engels gegeven. 

Vanaf schooljaar 2013-2014 is er meer tijd ingeroosterd voor Engels. De groepen 1 tot en met 6 hebben drie kwartier Engels plus één kwartier Engelse muziek. Groep 7 en 8 hebben één uur Engels plus één kwartier Engelse muziek.

In groep 1-4 wordt de methode 'My Name is Tom' gebruikt. Groep 5-8 gebruikt de methode English Premium. Deze methode hebben we een jaar uitgeprobeerd. Het is ons goed bevallen. In de methode is veel aandacht voor woordenschat, lezen en luisteren. Het is een digitale methode. Dit houdt in dat de kinderen eerst een deel moeten maken op de computer, vervolgens sluiten de lessen daarbij aan. De methode legt ook nadruk op spreekvaardigheid. We hopen dat de kinderen hierdoor meer in de Engelse taal durven te doen. De leerlingen moeten ook opdrachten thuis maken. De betreffende ouders hebben hierover een mail gekregen. Het is verstandig om elke dag tien minuten tot een kwartier wat opdrachten voor Engels te doen. Het spreiden van de opdrachten is effectiever dan op 1 dag tien oefeningen te maken.


Verder wordt er veel gebruik gemaakt van eigen materiaal om vanaf de kleutertijd tot aan het eind van groep 8 een doorlopende leerlijn te krijgen. Ook proberen we op allerlei manieren het Engels te promoten: Engelse boekjes, de Engelse kinderbijbel. Daarbij denken we ook aan onze eigen vaardigheid. Door middel van cursussen hopen we onze kennis en kunnen te vergroten.


In de gewone bibliotheek staan ook Engelse boekjes. Deze boekjes kunnen geleend worden door groep 1 t/m 8. Zij kunnen per keer twee Nederlandse boeken en één Engels boekje lenen. Het Engelse onderdeel van de bibliotheek wordt elk jaar nog uitgebreid. Bij de moeilijkere boekjes zijn woordenlijsten toegevoegd. Op het hoogste niveau zijn er ook boekjes zonder woordenlijst. Vaak gaat het om informatieboekjes, waarbij in het Engels een woordenlijst achterin het boekje zit.
Voor de Engelse uitleen zoeken we nog ouders die mee willen helpen om woordenlijsten bij nieuwe boekjes te maken, zodat we deze zo snel mogelijk ook in de bibliotheek kunnen plaatsen.

Heeft u nog vragen of juist tips om Engels te verbeteren op onze school, dan kunt u deze melden bij juf Beens (coördinator Engels).