Medezeggenschapsraad


De instemmingsbevoegdheden van de MR zijn op onze school omgezet in adviesbevoegdheden.

In deze raad zitten voor de oudergeleding:

Voor de personeelsgeleding hebben
in de medezeggenschapsraad plaatsgenomen.

Wanneer u belangstelling heeft, kunt u hier het statuut, het reglement en het huishoudelijk reglement van de Medezeggenschapsraad raadplegen.