Pagina voor ouders


 

Betrokkenheid

Het is van groot belang dat de ouders betrokken zijn bij het onderwijs. De kinderen moeten thuis hun verhalen over de schooldag kwijt kunnen. Als ouders stimuleert u uw kind (eren) door er ook zelf naar te vragen. Houdt u ook in de gaten wat uw kinderen moeten leren, waardoor u eraan kunt komen meewerken dat alles op tijd gedaan wordt. Als u vermeld dat uw kind 'niet goed in zijn / haar vel zit', is het goed om vermeld contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Als een leerkracht zoiets vermeld, zal hij / zij ook contact met de ouder (s) opnemen. Samen weten we meer dan alleen. Net voor schooltijd van aan het begin van de schooltijd is niet geschikt voor een echt gesprek. Probeer een afspraak te maken na schooltijd. Het adres van de leerkrachten kunt u gebruiken voor uitwisseling van zakelijke vragen van berichten.
 

Kritiek en klachten

Als u het ergens niet mee eens bent, neem dan contact op met de betreffende persoon. Komt u door dit overleg niet tot een oplossing, vervoeg u dan bij de teamleider/de directie. Als u er op deze manier niet uitkomt, veroorzaakt onze school de klachtenregeling van de VGS in gewijzigde vorm. Deze regeling is voor u op school ter inzage. Er zijn interne- en externe vertrouwenspersonen op school aanwezig, en in de schoolgids vindt u ook het adres van de klachtencommissie.
 

Bijeenkomsten en contacten

Om de contacten tussen school en ouders verder te publiceren wordt elk jaar een bijeenkomst gehouden ouders en belangstellenden worden uitgenodigd. Het betreft de herdenking van hervormingsdag, Kerst of Pasen.
Elk jaar wordt er ook een ouderavond gehouden, waarbij gezamenlijk een onderwerp gekozen wordt. Soms zijn er sprekers van buitenaf, andere keren spreekt er iemand van binnen de school. Soms zijn er workshops.
Voor verschillende werkzaamheden doet de school een beroep op de hulp van de ouders. Jaarlijks kan elke ouder zich opgeven voor werkzaamheden met betrekking tot verkeer, bibliotheek, bewaren, kleine klusjes, etc.
 

Informatievoorziening

Er zijn de volgende informatievoorzieningen:
- Eén keer per jaar een luistergesprek.
- Eén keer per jaar een contactavond over het eerste rapport (februari).
- Een schoolgids voor elk gezin.
- Elke maand wordt er een ouderbrief gestuurd, uitgezonderd juni. 
- Eén keer per jaar een schoolkrant.
- Elk jaar een ouderavond.
- 1 (kleuters) van 2 (groep 3 t / m 8) keer per jaar een rapport.
- Onderwijskundige rapporten, zoals voor de PCL of overgang naar een andere school, zijn op school ter inzage.