InfoDe Calvijnschool heeft een streekfunctie voor het Reformatorisch basisonderwijs. De streek waar onze leerlingen vandaan komen is grofweg het gebied vanaf de Lek tot aan de Waal en vanaf Culemborg tot Tienhoven.
Het schoolgebouw staat in Leerdam-Noord. Het oudste deel werd gebouwd in 1969. Na de verbouwing, waarbij de kleuters van het Eiland naar het hoofdgebouw zijn verhuisd, hebben we 15 lokalen. Ook is er een grote handvaardigheidsruimte. Onze school heeft een eigen speellokaal voor de kleutergroepen. Alle lokalen bevinden zich op de begane grond en staan op eenzelfde terrein. Onze school is rolstoelvriendelijk met een toilet voor invaliden. Rond de school is een hof, die de leerlingen uitdaagt tot veel beweging. 

Team

Op onze basisschool hebben wij een gezellig team met zo'n 20 leerkrachten. Ons team is, zoals op elke basisschool, op te splitsen in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Elke bouw heeft een bouwcoördinator. De meeste beslissingen worden in het team op de bouwvergadering genomen. De meeste leerkrachten zijn ook op een bepaald vakgebied gespecialiseerd. Zo zijn er taal- en rekenspecialisten, maar we ontwikkelen ons ook steeds verder op bijvoorbeeld de gebieden van Engels, gedrag en meer- en hoogbegaafdheid. 
 

Groepen

Onze school telt ongeveer 325 leerlingen. Hiermee is het een middelgrote basisschool. De komende 5 jaar verwachten we dat er een stabilisering van het leerlingenaantal zal zijn rond de 325 leerlingen. In 2020-2021 starten we met 14 groepen. In januari is een 0-groep gestart, dat maakt 15. In die groepen werken ruim 20 mensen als onderwijzend personeel. Het totale personeelsbestand, inclusief het onderwijsondersteunend personeel, is ongeveer 35. 
 

Schooltijden groep 0 t/m 8

maandag     8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur
dinsdag       8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur
woensdag   8.30 - 12.30 uur
donderdag  8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur
vrijdag         8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur

Groep 3 t/m 8 heeft elke morgen pauze van 10.15 tot 10.30 uur. De groepen 2 hebben op donderdag geen school en groepen 1 op vrijdag niet. Groep 0 heeft tweeënhalve dag school. 
 

Vakantierooster 2020-2021 en jaarlijkse evenementen

Vakantie/vrije dag Eerste dag Laatste dag
Studiedag 08-10-2020  
Herfstvakantie 19-10-2020 23-10-2020
Dankdag 04-11-2020  
Lesvrije dag 25-11-2020  
Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021
Studiemiddag 18-01-2021  
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021
Biddag 10-03-2021  
Goede Vrijdag/Pasen 02-04-2021 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021  
Meivakantie 02-05-2021 14-05-2021
Hemelvaartsdag 13-05-2021 14-05-2021
2e Pinksterdag 24-05-2021  
Lesvrije dag 25-05-2021  
Zomervakantie 19-07-2021 27-08-2021

 


Schoolgids/Jaargids

Voor overige zaken, die dit jaar van belang kunnen zijn, verwijzen we naar de hier te raadplegen Schoolgids 2019-2023 en voor dit jaar specifiek de Jaargids 2020-2021. Ouders van school hebben een papieren exemplaar gekregen.
 

ANBI-status

Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag te Leerdam beschikt sinds 1 januari 2008 over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen welke door de belastingdienst worden aangemerkt als instellingen welke het algemeen belang dienen. De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor de vereniging en haar donateurs.

Wanneer u specifiek meer wilt weten in het kader van de ANBI beschikking openbaar te maken gegevens, kunt u de volgende links volgen: Bestuurssamenstelling en beloningsbeleidActueel beleidsplan in hoofdlijnen en Standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen. Ook de Financiële verantwoording (jaarrekening 2020) kunt op deze manier raadplegen. 
 

Overige schoolgegevens

Naam: Johannes Calvijnschool
Adres: Buizerdstraat 1
Postcode: 4143 BA
Plaats: Leerdam
Telefoonnummer: 0345-612802
Bankrekening. Schoolfonds: NL82RABO0358475562
Bankrekening Vervoer: NL72RABO0166423017
Bankrekening. Vereniging: NL30RABO0358405009
BIC: RABONL2U
BTW nummer: 0025.21.805.B01
Kamer van Koophandel: 40321923
Bestuursnummer: 31280
Brinnummer school: 14ZD
Email: info@calvijnschoolleerdam.nl
RSIN 0025.21.805