Klokkenluidersregeling
Wij hebben een klokkenluidersregeling opgesteld waarin de regeling is opgenomen inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software