Het schoolbestuur van de Johannes Calvijnschool te Leerdam heet ouders en belangstellenden hartelijk welkom op haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering op D.V. maandagavond 27 mei 2019. De inloop is vanaf 19.00 uur, we willen 19.30 uur de vergadering openen. De vergadering vindt plaats in ons schoolgebouw, Buizerdstraat 1. Op onze vergadering hoopt dr. R. Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, te spreken over “Bijbels genormeerd onderwijs”. Vanuit zijn onderwijs- en politieke ervaring hoopt hij de positionering in het huidige maatschappelijke werkveld te duiden. Na de pauze zal het gesloten huishoudelijke deel van de ledenvergadering plaatsvinden voor leden van de schoolvereniging, waaronder uitslag van de stemming op kandidaten van het toezichthoudend bestuur.