Geachte leden van de schoolvereniging,

Hier vindt u de stukken voor de algemene ledenvergadering van onze schoolvereniging op D.V. 29 september 2020 . Het jaarverslag over 2019 en de notulen van de vorige ledenvergadering zijn door de leden te openen met het wachtwoord dat per post is verstrekt.

Met vriendelijke groet,

het bestuur